Cho thuê xe 16 chỗ Mercedes Sprinter có tài xế

1,200,000

Loại xe Số chỗ Giá trong ngày (VND) Phụ trội giờ (VND/h) Phụ trội Km (VND/Km)
Xe Mercedes Sprinter 16 1,200,000/100Km 90,000 9,500
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.

0338 700 939